Praktijk voor

Klassieke

Homeopathie

Karina Sevriens-Kallenbach

Praktijk voor

Klassieke

Homeopathie..

Karina Sevriens-Kallenbach

Hoe verloopt een consult?

Consult en Behandeling

Tijdens een eerste consult, dat 1,5 tot 2 uur duurt, probeer ik een goed beeld te krijgen van de aard van de klachten, hoe men die beleeft, het ontstaan en verloop ervan, hoe iemand in elkaar zit en de omstandigheden waarin iemand verkeert.

Men kan aan volgende vragen denken:
Wanneer traden de huidige klachten voor het eerst op?
Kunt u er een patroon in ontdekken? Bijv. elke dag een verergering op dezelfde tijd, door bepaalde voedingswaren of weersomstandigheden?
Gaat de hoofdklacht gepaard met andere bijkomende klachten en hoe is de gemoedstoestand?
Hoe is het gesteld met uw energie?
Wat is uw ziektegeschiedenis en welke medicijnen zijn hiervoor gebruikt of gebruikt u nog?
Zijn er ongevallen geweest in het verleden en ervaart u daar nog gevolgen van?
Zijn er ziekten die in de familie voorkomen?
Indien het kinderen betreft: zijn er bijzondere reacties geweest op de inentingen, hoe is de zwangerschap en bevalling verlopen?

Bij kinderen ga ik iets anders te werk. Ouders krijgen vantevoren een vragenlijst over hun kind, zodat ik tijdens het consult me volledig kan concentreren op het kind.

Daarna ga ik aan de slag om een middel te vinden dat ervoor kan zorgen dat zowel het welbevinden als de klachten verbeteren en stuur dit zo snel mogelijk via de post op (binnen een week.)

Het vervolgconsult, dat 0,5 tot 1 uur duurt, wordt 4-6 weken later gepland, waarin we bespreken wat er allemaal is gebeurd en wat men heeft ervaren.
Daarvoor is het belangrijk dat men goed oplet wat er gebeurt na inname van het middel, zowel wat betreft de klachten als ook de gemoedstoestand en de energie. Het vervolgtraject wordt dan besproken.