Praktijk voor

Klassieke

Homeopathie

Karina Sevriens-Kallenbach

Praktijk voor

Klassieke

Homeopathie..

Karina Sevriens-Kallenbach

  Tarieven

Eerste consult € 102
Vervolgconsult € 65
Kort Consult (15min, incl. middel) € 41
Acuut consult (incl. middel) € 41
Telefonisch consult (incl. middel) € 41

Indien U aanvullend verzekerd bent, wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed door Uw vezekering. Omdat dit voor elke verzekering anders is, is het raadzaam om uw polis te raadplegen wat dit voor U betekent.

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/homeopathie

Het eigen risico van € 385,00 komt NIET uit de aanvullende verzekering, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat U voor een homeopatische behandeling niet de eerste € 385,00 zelf moet betalen.

Prijzen zijn incl. homeopathische middelen. Voor elke behandeling wordt een factuur uitgeschreven, deze kan via overschrijving betaald worden.
De factuur kan opgestuurd worden naar de zorgverzekeraar, afhankelijk van Uw pakket wordt een gedeelte vergoed.
De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum.

De incasso procedure van de NVKH loopt via Bos incasso.

Consulten alleen op afspraak.

Heeft u vragen die u beantwoord wilt hebben voordat u een afspraak maakt, dan kan dat via het formulier bij contact of telefonisch.

Werktijden

Op afspraak: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.30 uur,  

Telefonisch spreekuur: maandag van 9.30 uur tot 11.45 uur

Een eerste consult duurt 1,5 tot 2 uur.
Een vervolgconsult duurt 0,5 tot 1 uur.

Bij afwezigheid of als ik in gesprek ben met een client kunt U inspreken op de voice mail, ik bel dan zo snel mogelijk terug.
Bij langere afwezigheid is er een waarnemer, op de voice mail hoort U waar en wanneer deze te bereiken is.

Indien een gemaakte afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd, breng ik 50% van de consultprijs in rekening.

 

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. De bewaartermijn van cliëntendossiers voor kinderen/ jongeren is, 15 jaar naar nadat zij 18 jaar zijn geworden. (WGBO).

De homeopaat zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De homeopaat die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • Verzekeringgegevens
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult